Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  08.04.2016р. Повідомлення про зміни до порядку денного чергових загальних зборів


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 9 А, у відповідності до ч. 7 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про зміни у порядку денному чергових загальних зборів акціонерів Товариства, що призначені на «22» квітня 2016 року, на підставі пропозиції акціонера, який сукупно є власником більше 5 відсотків простих акцій Товариства. 

Зміст нових питань, включених до ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

           11 питання: Про зміну місцезнаходження Товариства.

           12 питання: Внесення змін до Статуту Товариства, у зв’язку із зміною місцезнаходження Товариства.

           13 питання: Внесення змін до Статуту Товариства, у зв’язку із набуттям чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства» з 01.05.2016 року.

 

Директор ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»   С.Є. Шишков

ProEmitent.INFO